Υπηρεσίες

οι υπηρεσίες μας

Επιχειρηματική αναδιοργάνωση

Μείωση λειτουργικού κόστους, αύξηση κερδών της επιχείρησής σας.

Αναπτυξιακά προγράμματα

Επιδοτήσεις επιχειρήσεων, προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ

Μεταφράσεις κειμένων

οικονομικές και τεχνικές μεταφράσεις για εγχειρίδια και έγγραφα

Μεταφράσεις ιστοσελίδων

δημιουργία πολυγλωσσικών ιστοσελίδων με στόχο την παγκόσμια αγορά

Συμβουλευτική

Επίλυση προβλημάτων σε θέματα λειτουργίας

Εξειδίκευση στον τουριστικό κλάδο

Γιατί να μας επιλέξετε

Στρατηγική

Το ελληνικό περιβάλλον δυσχεραίνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, εμείς είμαστε δίπλα σας.

Marketing

Συστήματα Πιστών Πελατών, Κανάλια Διανομής B2C/B2B, Ορθή Τιμολόγηση, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Analytics, Branding και Positioning

Αναπτυξιακά προγράμματα

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων, παρακολούθηση και καθοδήγηση έως την υλοποίηση για ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμος, Leader, Ευρωπαϊκά προγράμματα

Μεταφράσεις

Μεταφράσεις καταλόγων, Φυλλαδίων, Βιογραφικών, Αλληλογραφίας

Οικονομικές ματαφράσεις
Τεχνικές μεταφράσεις
Μεταφράσεις Ιστοσελίδων

Γιατί να μας επιλέξετε

Επαγγελματισμός

Έχουμε την εμπειρία ώστε να κατανοούμε πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε project και να προσφέρουμε έγκυρες λύσεις, υπεύθυνα και άμεσα.

Εμπιστοσύνη

Είμαστε δίπλα σας, ακόμη και μετά την ολοκληρωση του project σας για να σας συμβουλέψουμε και βοηθήσουμε.

Εμπειρία

Συνεργαζόμαστε με επιτυχία με έναν μεγάλο αριθμό εταιριών και ιδιωτών για πολλά χρόνια.

Close Menu