Τουρισμός: Ο κλάδος με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και αποκατάστασης

Ο τουρισμός αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο κλάδο επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα. Η ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ανάγκη για προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεννά την ανάγκη για δημιουργία επαγγελματικών στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που να μπορούν επαρκώς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κλάδου.

Από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μέχρι τα online travel agencies υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εξέλιξης στον τουριστικό κλάδο σε τομείς όπως το: marketing, sales, HR, operations, accounting, customer service, F&B, κτλ. Η ανάγκη για δημιουργία στελεχών στο τουριστικό κλάδο αποτελεί και την αιτία δημιουργίας προγραμμάτων τουριστικών σπουδών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού δημιουργούσε πάντοτε ερωτήματα για το κατά πόσο κάποιος μπορεί να κάνει καριέρα στον τουρισμό, για αυτό προτεινόταν πάντοτε ένας συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός προβολής της Ελλάδας όχι ως αποκλειστικά καλοκαιρινού προορισμού και μέσα από τα προγράμματα τουριστικών σπουδών. Καθώς στην πραγματικότητα πολλές επιχειρήσεις απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό για κάποιους μήνες και την επόμενη χρονιά προσλαμβάνουν διαφορετικά άτομα χωρίς σχέδιο ή πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπάρχει η ανάγκη συνολικά αλλαγής της αντίληψης για την ευκαιρία εξέλιξης καριέρας στον τουριστικό κλάδο. Η στήριξη σε φθηνό εργατικό δυναμικό που μπορεί να προέρχεται από άλλες χώρες ή να δέχεται πολύ μειωμένες αποδοχές ή να μη έχει πλήρη εργασιακά δικαιώματα μοιάζει να είναι μια φθηνή λύση, στην πραγματικότητα είναι όμως μια πολύ ακριβή λύση που ούτε τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις ωφελεί, καθώς παρέχουν χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες ούτε συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με προοπτική.

Διαβάστε περισσότερα

Close Menu